Dzwon 24h - +48-669-152-872 go-bus@o2.pl

Biuro czynne
Pon. – Czw.. 10:00 do 12:00

+48-669-152-872

Konsultanci i infolinia czynna 24h/7dni pod nr. tel. +48-669-152-872

regulamin wewnętrzny – BGNBUSa. Obowiązuje od 01.01.2021r.

Wyjazdy międzynarodowe na trasie Polska – Niemcy – Holandia odbywają się codziennie. Wyjazdy z Polski codziennie w porach wczesnorannych. Powroty z Holandii i Niemiec
są codziennie wieczorem.

W przypadku większych grup pod jeden wskazany adres (powyżej 6 osób) istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny wyjazdu oraz ceny.

Rezerwacja miejsca w busie odbywa się: telefonicznie – dzwoniąc na numer +48-669-152-872 lub wysłanie sms na powyższy numer z dokładnymi danymi: Imię i Nazwisko, adres skąd ruszamy kod pocztowy, adres dokąd jedziemy kod pocztowy, data wyjazdu, ilość osób oraz numer kontaktowy.

Potwierdzenie dokonanej rezerwacji odbywa się tego samego dnia i jest uzależnione od ilości wolnych miejsc. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin żądany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc. Potwierdzenie i omówienie szczegółów podróży odbywa się telefonicznie dzień przed zarezerwowanym przejazdem.

W przypadku braku możliwości przejazdu na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin w zależności od miejsca awarii. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych (awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować

Prawa i obowiązki pasażera

Pasażer przed wyjazdem jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.

Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa. W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu i e-papierosów. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 50€ lub 200zł na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp.).

Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy pasażer:

– nie przestrzega warunków regulaminu
znajduje się w stanie nietrzeźwym
– zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów
– nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
– dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:

– skutki spowodowane opóźnieniem mikrobusu
bagaży znajdujących się w mikrobusie
– samowolne oddalenie się pasażera od mikrobusu
– osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna
– zatrzymanie pasażera przez służby graniczne

Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w fotelikach do tego przystosowanych. Przewoźnik nie posiada stosownych fotelików i ten obowiązek pozostawia w kwestii pasażera.

Warunki przewożenia bagażu

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 60 kg oraz bagażu podręcznego o gabarytach nieutrudniających podróż innym współpasażerom. Dodatkowe bagaże oraz bagaże o większych gabarytach wymagają dodatkowej opłaty nie mniejszej niż 50€ lub 200zł i jest to uwarunkowane ostateczną decyzją kierowcy busa.

Zabrania się przewozu rzeczy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych pasażerów lub kierowcy oraz rzeczy, których przewóz jest zabroniony przez przepisy prawa.

Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

Nie przewozimy zwierząt !!!

Cennik za przewóz osób

Ceny za usługi określone są w walucie PLN oraz EUR i są to ceny brutto. Dokumentem potwierdzającym uiszczeniem opłaty za powyższe usługi jest paragon z kasy fiskalnej lub po uprzednim zgłoszeniu przez pasażera faktura VAT wysłana na e-mail.

Opłata za przejazd pobierana jest z góry u kierowcy za wykonaną usługę oraz waluta ceny za przejazd uzależniona jest od kraju w jakim usługa została zakupiona w Holandii lub Niemic jest to EUR, w Polsce to PLN.

Ceny za świadczone usługi

 

Reklamacje i zastrzeżenia

Wszystkie zastrzeżenia oraz reklamacje prosimy kierować pisemnie na adres e-mail  bgn-bus@o2.pl Przewoźnik zobowiązuje się do rozpaczania każdej reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania.